Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kynologický slovník

Čelní stop - termín používaný pro přechod kosti lebeční a kostí nosních

Alely - kvalitativně odlišné formy g

Anatomie - studuje živá těla po stránce jejich celkové stavby, formy a systému

Anestrus - období pohlavního klidu

Bedra - úsek mezi hřbetem /brániční obratel/ a zádí

Bonitace - posouzení psa, do jaké míry odpovídá předvedený jedinec požadavkům standardu a dalším požadavkům stanoveným pro každé plemeno

Borelioza - Lymská nemoc - onemocnění přenášené klíšťaty a jinými druhy hmyzu sajícího krev

Březost / gravidita, pregnance / - stav samice, kdy je nenarozené mládě v těle matky. Začíná oplozením a končí narozením mláděte

cizorodá plemenitba - mezi pářenými jedinci je 6 nebo 7 generací

Coronaviroza - virové onemocnění postihující především střevní aparát malých štěňat, ale původce může napadnout psy všech věkových kategorií

Čtvercový formát - výška psa odpovídá jeho délce

Dědičnost - schopnost organismů plodit sobě podobné potomstvo

Dentes canini - špičáky / používaná zkratka C /

Dentes incisivi - řezáky / používaná zkratka I /

Dentes molares - stoličky /používaná zkratka M /

Dentes premolares - zuby třenové / používaná zkratka P /

Dilatace žaludku - náhle vzniklé masivní zvětšení žaludku, vodou, krmivem nebo nahromaděnými plyny

DNA - molekula deoxyribonukleové kyseliny uložena v chromosomech

Dominance - genetický vliv mezi alelami téhož genu, potlačuje vliv recesivní alely

Dysplazie kyčelního klubu - defekt, který postihuje kyčelní klub od volnějšího spojení kostí až po luxaci pánevní končetiny nebo končetin

Ekologie - zkoumá vztahy mezi organismy a prostředím

Embryologie - nauka o zárodečném vývoji mnohobuněčných organismů

Endogamie - příbuzenská plemenitba různého stupně, které se posuzují podle počtu generací mezi dvěma pářenými jedinci

endogamie úzká / pokrevní / - páření jedinců, kteří mají mezi sebou 1 nebo 2 generace, tedy rodiče a děti, prarodiče a vnuci

endogamie blízká / střední / - mezi pářenými jedinci jsou 3 nebo 4 generace, nejčastěji bratranec se sestřenicí

endogamie vzdálená - mezi pářenými jedinci je 5, případně 6 generací

Epilepsie - pojem užívaný pro označení funkční poruchy mozkových buněk. Nesprávně se tento termín používá pro označení všech záchvatů a křečí.

Proestrus - přípravné období na vlastní říji, u feny trvá obyčejně 8 až 13 dní

Estrus - vlastní říje, u feny trvá obyčejně mezi 2 ž 4 dny, nejvhodnější doba na krytí

Metestrus - období ukončení říje

Anestrus - období pohlavního klidu

Etologie - nauka o chování druhu

Fenotyp - soubor všech vnějších znaků a vlastností organismu v konkretních podmínkách prostředí, vyjádření genotypu, které lze pozorovat

Fertilizace - oplození, spojení samčí a samičí buňky

Fylogeneze - vývoj druhu

Fyziologie - sleduje a zkoumá funkci buněk,tkání,orgánů a životní projevy organismů

Genetika - studuje dědičnost a proměnlivost organismů

Ontogeneze - vývoj jedince

Fylogeneze - vývoj druhu

Gen - konkrétní úsek DNA nositel genetické informace, má specifický účinek z hlediska jedince i mnoha generací

Genotyp - celkový soubor všech genů jedince,tzv.dědičné založení

Ztráta genetické variability - jedinci chybí alela pro daný znak, pak se může tento znak projevit i v případě spojení s jedincem, který má pro tento znak recesivní alelu

Imunogenetika - studium genetické variability pomocí imunologických metod

Genofond - genetická informace populace, soubor všech genotypů příslušníků daného druhu

Genetika - studuje dědičnost a proměnlivost organismů

Imunogenetika - studium genetické variability pomocí imunologických metod

Genofond - genetická informace populace, soubor všech genotypů příslušníků daného druhu

Genotyp - celkový soubor všech genů jedince,tzv.dědičné založení

Giardioza - parazitární onemocnění tenkého střeva

Heterozygot - jedinec,jenž má rozlišné alely pro určitý znak - rozdílné alely, jedna je recesivní a druhá dominantní - projev různorodosti, pestrosti obecně zabezpečující vývoj

Histologie - studuje mikroskopickou skladbu živé hmoty

Homozygot - jedinec,jenž má alely pro určitý znak totožné - obě alely v daném chromozomu a na daném lokusu jsou shodné / dominantní nebo recesivní / - projev uniformity

Hřbet - úsek od kohoutku po bedra

Hypersensitivita - zvýšená citlivost např. alergeny obsažené v krmivu

Chromosomy - jsou uloženy v jádru buňky a obsahují veškeré dědičné informace

Imunologie - zabývá se studiem pochodů,při kterých se vytvářejí protilátky

Inpriting - vtištění, učení, které je omezeno na krátkou dobu, kritickou fázi raného úseku vývoje jedince, je druhově příznačné a nevratné

Kapitán George Augustus Graham - začal v r.1849 se skupinou stejně smýšlejících kynologů shromažďovat zbytky IW ve snaze zachránit plemeno před úpadkem. 34 roků trvala práce na obnově plemene do níž investoval 20.000 liber. Vlkodav bylo jeho životní dílo

klešťový skus - svislá linie dolních řezáků je na stejné úrovni jako u horních řezáků, kousací řady obou řad dosedají na sebe

klíšťky - 1.řezáky

koeficient příbuznosti - pravděpodobnost, že dva jedinci budou mít stejnou alelu pocházející od společného předka

Kohoutek - vrchní okraj lopatek a trnové výběžky 4.a 5. hrudního obratle

Kondice - současný tělesný stav,ovlivněn výživou,zdravotním stavem apod.

Konstituce - neměnný tělesný stav vyplývající z dědičného základu,ovlivněný životním prostředím

krajáky - 3. řezáky

Leptospiroza - nebezpečné onemocnění přenášené hlodavci

Lokus - určité místo v chromozomu, na kterém je gen, alela

Luxace - vykloubení /?/

Metestrus - období ukončení říje

Mikrobiologie - studuje život mikroorganismů

Mlezivo / kolostrum / - produkt počáteční sekrece mléčné žlázy po porodu. Jeho složení se významně liší od normálního, zralého, mléka. Rozdíly ve složení se zmenšují během 4 - 6 dnů po porodu. Je zvláště bohaté na imunoglobuliny, které předávají pasivní imunitu z matky na mládě

Mutace - změna genetické informace

nepravidelný skus - nepravidelné postavení jednotlivých řezáků v oblouku čelisti, některý řezák vystupuje z oblouku čelisti při zachování správné polohy k podélné ose

Nůžkový skus - horní řada řezáků vytváří mírný oblouk, dolní a horní řezáky se lehce dotýkají nebo je mezi nimi mezera maximálně 1 mm

těsný nůžkový skus - dotek horních a dolních řezáků je příliš silný, zvláště v případech, kdy dolní řezáky jsou v podélné ose poněkud vychýleny dopředu

volný nůžkový skus - pokud je mezi dolními a horními řezáky mezera 1 až 2 mm

Obdélníkový formát - délka psa přesahuje jeho výšku

Oĺeary - vlkodav, který byl po dlouhou dobu považován za prototyp plemene, uhynul v r.1902

Oligodoncie - chudozubost, chybění některého zubu

Ontogeneze - vývoj jedince

Ovarium - vaječník

Ovulace - Uvolnění vaječné buňky, u fen probíhá spontáně

Panmixie - náhodné páření uvnitř druhu

Parvoviroza - virové onemocnění nebezpečné především pro štěňata

Plemenný typ - určuje,do jaké míry má pes vyjádřeny charakteristické znaky plemene

Podkus - mezera mezi horními a dolními řezáky širší než 2 mm, nesprávné postavení podélných os řezáků nebo při zkrácení dolní čelisti

Pohlavní výraz - vnějším výrazem vyjádřená příslušnost k pohlaví

Populace - skupina jedinců téhož druhu, kteří mají stejný genofond

Porod / partus / - fyziologický proces, při němž březí děloha vypudí plod a placentu z těla matky

Proestrus - přípravné období na vlastní říji, u feny trvá obyčejně 8 až 13 dní

Proměnlivost,variabilita - rozdíly mezi živými bytostmi

Předhrudí - prostor,který tvoří spojnice mezi ramenními klouby a prvním článkem kosti hrudní

Předkus - řada dolních řezáků při sevřených čelistech před řadou horních řezáků,bez ohledu na velikost mezery

PSS - portosystemics shunt - jaterní zkrat - vrozená cévní anomalie jater, nedostetčné uzavření embryonálního cévního oběhu, představuje nenormální funkční komunikaci, nedostečnou komunikační činnost

Rámec,formát - vyjadřuje poměr výšky a délky těla

Recesivita - genetický vliv mezi alelami téhož genu, je potlačen dominantní alelou

Reflex - neuvědomělá - automatická - odpověď výkonného orgánu na odpovídající podnět - stimul

střeďáky - 2. řezáky

těsný nůžkový skus - dotek horních a dolních řezáků je příliš silný, zvláště v případech, kdy dolní řezáky jsou v podélné ose poněkud vychýleny dopředu

Tichá říje - probíhají vnitřní projevy říje bez vnějších příznaků

Torze žaludku - otočení, probíhá akutně až perakutně

Vlčí dráp - pátý prst na zadní končetině, u řady plene vč. IW nežádoucí znak /?/

volný nůžkový skus - pokud je mezi dolními a horními řezáky mezera 1 až 2 mm

Výška - odpovídá délce kolmice spuštěné z kohoutku psa

Záď - navazuje na bedra a je tvořena kostí křížovou, kyčelní a sedací

Zánět - reakce organismu na poškození tkáně, úrazem nebo infekcí, případně obojím

Zoologie - nauka o živočiších,jejich stavbě těla, činnosti a zákonitostí jejich vývoje

Ztráta genetické variability - jedinci chybí alela pro daný znak, pak se může tento znak projevit i v případě spojení s jedincem, který má pro tento znak recesivní alelu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář